STYRELEDER

Ole Morten Smith


NESTLEDER

Aurora Tønnessen


STYREMEDLEM

Astrid Mathisen


KASSERER

Eli Bugge


STYREMEDLEM

Caroline Bugge Pedersen


STYREMEDLEM

Vanja Lyngfoss


STYREMEDLEM
Rita Bordi

STYREMEDLEM

Anne Vedø Olsen